Sol·licitud Documents

Què i com puc demanar documentació?

A l’imprès de sol·licitud hi trobareu el detall de les llicències de caça i assegurances que podeu demanar.

Per tal de descriure millor les cobertures de cada entitat asseguradora, posem un link de l’entitat perquè cadascú pugui triar adequadament la seva assegurança.

Imprès de sol.licitud:

Per tal de poder tramitar degudament la sol·licitud, caldrà assenyalar els documents que es sol·liciten, i omplir les dades que es demanen de cada soci, (Nom, Cognoms, Correu electrònic i DNI), un cop s’ha rebut la sol·licitud, us farem arribar  via e-mail dos fulls que haureu de reomplir i retornar signats, per tal de complimentar la Llei de Protecció de Dades.

Sol.licitud Documentació