Sol·licitud Documents

Què i com puc demanar documentació?

Al imprès de sol·licitud hi trobareu detall de les llicencies de caça i assegurances que pots demanar.

Per tal de descriure millor les cobertures de cada Entitat Asseguradora, posem un link amb la Entitat perquè cadascú pugui triar adequadament la seva assegurança.

Imprès de sol.licitud:

Per tal de poder tramitar degudament la sol·licitud, caldrà assenyalar els documents que es sol·liciten, i omplir les dades que es demanen de cada soci, (Nom, Cognoms, Correu electrònic i DNI), un cop s’ha rebut la sol·licitud, vos farem arribar  via email dos fulls que haureu de reomplir, hi retornar signats, per tal de complimentar la Llei de Protecció de Dades

Sol.licitud Documentació