Sol·licitud Documents

Què i com puc demanar documentació?

Al imprès de sol·licitud hi trobareu detall de les llicencies de caça i assegurances que pots demanar.

Per tal de descriure millor les cobertures de cada Entitat Asseguradora, posem un link amb la Entitat perquè cadascú pugui triar adequadament la seva assegurança.

Imprès de sol.licitud:

Per tal de poder tramitar degudament la sol·licitud, caldrà que al apartat de CODI SOCI, es posi el número de Soci que figura al rebut anual i que és invariable des del primer dia que es va accedir com a tal.

Sol.licitud Documentació