Pròrroga del Tord

notícies
Segons publica avui el DOGC 7800 de data 31/01/2019, (adjuntem enllaç) la caça del Tord finalitza el diumenge dia 10 de febrer de 2019. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=840223&type=01&language=ca_ES
Leer más