Organigrama

President

MODESTO SUBIRATS

Vicepresident 1è

RICARDO GUIMERÀ

Tresorer

FRANCISCO RILLO

Secretari

BÀRBARA ZABALA

Vocals

JUAN LLEIXÀ

JOSEP VILLALTA

ABEL SUBIRATS

PAU ROYO

SERGI SUBIRATS

ALEXANDRE QUEROL

JUAN MARCOS LLEIXÀ