Inici

Últimes notícies

Es prega als propietaris de la nostra ÀPC, que es veuen afectats per danys de la fauna, que ens ho comuniquin a la major brevetat possible, per tal de poder combatrel’s i trobar una solució a la major brevetat possible.

 

Missatge rebut avui de la Federació Catalana de Caça de les Terres del Ebre, sobre els tords afectats amb paràsits:

CLARIFICACIÓ SOBRE ELS PARÀSITS EN ELS TORDS
En relació als paràsits trobats en els tords, des del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) ens han respost el següent:
“Després de la consulta a dos parasitòlegs, tots dos coincideixen en què el paràsit no representa un perill alimentari, és més una qüestió de repugnància. Si és un animal molt parasitat i prim millor no menjar-lo perquè sempre aquests animals prims i molt parasitats són d’elevat risc, pensant sobretot en una possible salmonel·losi.”

Segons publica avui el DOGC 7800 de data 31/01/2019, (adjuntem enllaç) la caça del Tord finalitza el diumenge dia 10 de febrer de 2019.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=840223&type=01&language=ca_ES