Com puc caçar?

COM A SOCI:

Per accedir com a soci de la Societat, és necessari que es reuneixin alguna de les següents característiques:

* Soci de Número o Jubilat.

Podrà accedir a ser soci de número o jubilat, aquella persona que sigui nascuda a la població, tingui finques de cultiu d’una extensió de més de 5 ha equivalents a uns 25 jornals si és de nova adquisició, o més d’1 ha si es tracta d’herència, ho portar més de 5 anys d’empadronament a la població.

Qui no reuneixi aquestes condicions i estigui empadronat a la població, accedirà a la condició de Soci Provisional.

Quan es compleixin algunes de les característiques per poder accedir a Soci de Número o Jubilat, caldrà pagar la quota d’entrada, que serà la que estigui en aplicació la data d’accés a Soci Provisional.

A la meva finca:

Per aquesta modalitat, tens que tenir com una propietat de més d’1 ha, i és necessari tenir autorització expressa de l’ÀPC, i sols es pot practicar la caça dins d’aquesta propietat.

A l’APC:

Es un “passe” de temporada per practicar la caça per tota l’APC, amb l’aprovació de la junta directiva.

Té un cost, a convenir per la junta directiva

Com a invitat:

Els socis, tenen sols una invitació per UN DIA per a una sola persona a la temporada, el soci no pot invitar a dos persones diferents durant la temporada.

Té un cost per la junta directiva.