Com puc caçar?

COM A SOCI:

Per accedir com a soci de la Societat, es necessari que es reuneixin alguna de les següents característiques:

* Soci de Número o Jubilat.

Podrà accedir a ser soci de número o jubilat, aquella persona que sigui nascuda a la població, tenir finques de cultiu, de una extensió de >5 Has si es de nova adquisició o >1 Has si es tracta d’herència, ho portar >5 anys d’empadronament a la població.

Qui no reuneixi aquestes condicions i estiguin empadronats a la població, accediran a la condició de Soci Provisional.

Quan es compleixin algunes de les característiques per poder accedir a Soci de Número o Jubilat, caldrà pagar la quota d’entrada, que serà la que estigui en aplicació la data d’accés a Soci Provisional.

A la meva finca:

Per aquesta modalitat, tens que tenir com una propietat de >1 Ha, i es necessari tenir autorització expresa de l’ÀPC.

Com a invitat:

Els socis, tenen una invitació per UN DIA.