Circulars

Normativa temporada 2023-2024.docx

RECORDATORI DE LA NORMATIVA PER A LA TEMPORADA 2023- 2024

Dies hàbils de caça a l’ÀPC:   DIJOUS, DISSABTES, DIUMENGES i FESTIUS, TOT EL DIA.

Caça menor La temporada comença el 08 d’octubre de 2023

Perdiu: del 08 d’octubre al 31 de desembre de 2023

Conill:  del 08 d’octubre al 07 de gener de 2024

Tord: del 08 d’octubre al 11 de febrer de 2024

Caça major Porc Senglar: Dins l’ÀPC T-10.152, la seva caça es concreta en batudes organitzades per la societat i el Cap de Colla, previ Ban Municipal, invitant a tots els socis.

Es segueix, amb la prohibició d’ajudar-se del gos, en la caça del tord, a les finques confrontants amb les parcel·les de cítrics.

Tal i com disposa el punt 5.1, de la Resolució ACC/929/2023, de 17 de març de 2023,  per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023 – 2024 en tot el territori de Catalunya:

ÉS OBLIGATÒRIA LA RECOLLIDA DELS CARTUTXOS I LES BEINES DE LA MUNICIÓ EMPRADA EN L’ACTIVITAT CINEGÈTICA. ES REALITZARÀ DE MANERA IMMEDIATA EN ABANDONAR EL LLOC ON S’HA DESENVOLUPAT L’ACTIVITAT.

Volem recordar que fa unes temporades es van col·locar 18 contenidors de recollida de baines, per la nostra ÀPC,  FEU-NE ÚS.

Recordatori d’obligat compliment per a tota persona que practiqui la caça a la nostra ÀPC T-10152, bé sigui soci o invitat:

Per poder practicar la caça serà imprescindible estar en possessió del rebut de la temporada i de l’autorització pertinent.

Aquest rebut i l’autorització, no tenen cap valor si no van acompanyats de tota la documentació necessària per la pràctica de la caça, en vigor: Permís d’Armes, Llicència de Caça tipus A o B, i assegurança obligatòria i voluntària. 

Així, com tota la documentació reglamentària dels gossos que pugui utilitzar per la pràctica de la caça.

INVITACIONS D’UN DIA 

Per aquesta temporada les invitacions als socis queden regulades amb el següent condicionat:

Es podran treure per a utilitzar-les en dissabte i diumenge, dels mesos de novembre a 31 de desembre.

Per tal de regular aquesta pràctica i adaptar-la a un millor ús, es portarà control dels invitats, que no podran repetir durant la mateixa temporada.

El soci o invitat es fa responsable:

  1. a) Dels danys i de les responsabilitats que pugui incórrer durant l’exercici de la caça, alliberant de qualsevol responsabilitat a la Societat de Caçadors Sant Roc. 
  2. b) A respectar i fer respectar la normativa que la Societat tingui vigent, així com, posar en coneixement de la mateixa, qualsevol fet negligent que pugui ser observat durant l’exercici de la caça.
  3. c) I com no, respectar les propietats privades, als seus propietaris, el medi ambient i seguir en tot moment les indicacions dels Agents  de l’Autoritat

ALLIBERAMENTS DE PERDIUS

Hi ha previst fer dues soltes de perdiu, per tant, si no hi ha cap entrebanc, es faran els dies 31 d’octubre i 05 de desembre de 2023.  

Es faran les soltes, a les Partides: RACONS/PONT DE LES CANALS/PARENOVES/ FONTANALS/ COLLETS/ANDORRA i COLLETS DELS OLIVASSOS.

Concretant, entre els límits de la RNC i la TV-3421

Creiem que ja és de tothom conegudes, les recomanacions que fèiem sobre el comportament, el respecte i el saber fer de cada soci, creiem que ja ho tenim tots més que sabut, que el respecte comença en nosaltres mateixos i que el portar un arma no ens dona cap altre dret, que el de practicar un esport, que per desgràcia està molt mal vist per la societat actual. Per tant, no els hi donem menjar a aquells que ens volen destruir.

Qualsevol incidència, fet o sospita, que un soci pugui observar, a la nostra ÀPC, vos agrairíem que ens ho féssiu saber el més aviat possible, per tal de poder donar-li solució.

Tan sols ens queda, el  desitjar-vos, que la campanya sigui tot lo bona que tots confiem, gaudiu de la natura i, què carai, passeu-vos ho bé, sense mals rotllos, sense mal ambient, en fi, sigueu feliços.

Descarregar Circular 2022

ÀPC T-10.152

Recordatori de la normativa pera la temporada 2022/2023

Dies hàbils de caça ÀPC:   DIJOUS, DISSABTES, DIUMENGES i FESTIUS, TOT EL DIA.

Caça Menor

La temporada comença el 09 d’octubre de 2022.

La Perdiu: Del 09 d’octubre de 2022 fins al 01 de gener de 2023

El Conill: Del 09 d’octubre de 2022 fins al 06 de gener de 2023

El Tord: Del 09 d’octubre de 2022 fins al 12 de febrer de 2023

 

Caça Major

Porc Senglar

Especificacions especials per a la caça del Porc Senglar a la nostra ÀPC T-10.152:

Es concreta en batudes organitzades per la Societat, amb organització del Cap de Colla de la  Societat,  previ Ban Municipal, invitant a tots el Socis.

 

NORMATIVES

Es segueix, amb la prohibició d’ajudar-se del gos, en la caça del tord, a les finques confrontants amb les parcel·les de cítrics.

Tal i com disposa el punt 5.1, de la Resolució ACC/821/2022, de 22 de març de 2022,  per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2022 – 2023 en tot el territori de Catalunya:

ÉS OBLIGATORIA LA RECOLLIDA DELS CARTUTXOS I LES BEINES DE LA MUNICIÓ EMPRADA EN L’ACTIVITAT CINEGÈTICA. ES REALITZARÀ DE MANERA IMMEDIATA EN ABANDONAR EL LLOC ON S’HA DESENVOLUPAT L’ACTIVITAT.

Volem recordar que fa unes temporades es van col·locar 18 contenidors de recollida de baines, per la nostra ÀPC,  FEU-NE ÚS.

 

Recordatori d’obligat compliment per a tota persona que practiqui la caça a la nostra ÀPC T-10152, bé sigui Soci o invitat:

Per poder practicar la caça serà imprescindible estar en possessió del rebut de la temporada, o de l’autorització pertinent.

Aquest rebut i l’autorització, no tenen cap valor si no van acompanyats de tota la documentació necessària per la pràctica de la caça, en vigor: Permís d’Armes, Llicència de Caça tipus A o B, i assegurança obligatòria i voluntària.

Així, com tota la documentació reglamentaria dels gossos que pugui utilitzar per la pràctica de la caça.

 

INVITACIONS D’UN DIA

Per aquesta temporada les invitacions als socis queden regulades amb el següent condicionat:

Es podran treure per a utilitzar-les en dissabte i diumenge, dels mesos de novembre a febrer.

Per tal de regular aquesta practica i adaptar-la a un millor ús, es portarà control dels invitats, que no podran repetir durant la mateixa temporada.

 

El soci o invitat es fa responsable:

  1. a) Dels danys i de les responsabilitats que pugui incórrer durant l’exercici de la caça, alliberant de qualsevol responsabilitat a la Societat de Caçadors Sant Roc.
  2. b) A respectar i fer respectar la normativa que la Societat tingui vigent, així com, posar en coneixement de la mateixa, qualsevol fet negligent que pugui ser observat durant l’exercici de la caça.
  3. c) I com no, respectar les propietats privades, als seus propietaris, el medi ambient i seguir en tot moment les indicacions dels Agents  de l’Autoritat

 

 

ALLIBERAMENTS PERDIUS

Hi ha previst fer dues soltes de perdiu, per tant, si no hi ha cap entrebanc, es faran:

Els dies 05 de novembre i 03 de desembre 2022

 

Es faran les soltes, a les Partides: RACONS/PONT DE LES CANALS/PARENOVES/ FONTANALS/ COLLETS/ANDORRA i COLLETS DELS OLIVASSOS.

Concretant, entre els límits de la RNC i la TV-3421

 

Creiem que ja és de tothom conegudes, les recomanacions que fèiem sobre el comportament, el respecte i el saber fer de cada soci, creiem que ja ho tenim tots més que sabut, que el respecte comença en nosaltres mateixos i que el portar un arma no ens dona cap altre dret, que el de practicar un esport, que per desgràcia està molt mal vist per la societat actual. Per tant, no els hi donem menjar a aquells que ens volen destruir.

Qualsevol incidència, fet o sospita, que un soci pugui observar, a la nostra ÀPC, vos agrairíem que ens ho féssiu saber el més aviat possible, per tal de poder donar-li solució.

Tant sols ens queda, el  desitjar-vos, que la campanya sigui tot lo bona que tots confiem, gaudiu de la natura i, que carai, passeu-vos ho bé, sense mals rotllos, sense mal ambient, en fi, sigueu feliços.

Per al coneixement del socis, i més, aquells que utilitzàveu el telèfon del Secretari, hem de dir-vos que a voluntat pròpia i després de 35 anys ha cessat del seu càrrec.

Per a contactar en la Societat

correu electrònic a: info@santroc.net           NO TENIM TELÈFON      

Aprofiteu les eines informàtiques.

L’horari d’oficina serà:

Del 22 de setembre fins al final de temporada:

DIJOUS de 18 a 19 hores