D’on venim

Historia de la Societat

La historia pas a pas

(Del programa d’actes del 25è Aniversari, celebrat al gener de 2001)

Per poder parlar de la historia d’aquesta Societat, ens tenim que remuntar a l’any 1973, que fou quan un grup de caçadors, empentats per un bon grup de pagesos, es van decidir a formar un Coto de Caça, per tal de poder fer front conjuntament, als abusos que durant molts anys van tenir que suportar per part de la gran quantitat de caçadors que d’altres llocs venien a caçar, principalment de la veïna Comunitat Valenciana.

Tots recordarem,(els que tenim mes de 30 anys), que quan s’obria la veda  per mitjans d’octubre, estava tot el terme ple de Valencians, i fou llavors quan, per fer fora a aquesta gent i davant els continus problemes que sorgien dia a dia, amb algun que altre caçador, que no respectava res, a finals del mes d’agost de 1973, quan es va crear un Coto de Caça, que per tal de poder-lo crear ràpidament, es va posar a nom de JUAN SUBIRATS LLEIXÀ (Lo Moreno), i que va estar de titular del Coto fins la creació definitiva de la Societat, el 23 de gener del 1976.

I ja la temporada 1973/74 estava el terme del Mas acotat, i es van eliminar de sobte els problemes que els anys anteriors s’havien creat amb d’invasió indiscriminada de Valencians i d’altres pobles de la Comarca.

Constitució de la societat de caçadors Sant Roc: El dia 23 de gener de 1976, al local Hogar Rural del Frente de Joventuts, (l’actual Centre Cívic) es va celebrar la Junta Constitutiva de la Societat, amb la presencia de 67 socis, que van ser els  socis fundadors, i d’aquella Junta va sortir elegida la primera Directiva de la Societat, que estava composta per:

 • President: XAVIER GELLIDA LLEIXÀ
 • Vice-president: JOAQUIM LLEIXA MESTRE
 • Tresorer: FERNANDO ROYO LLEIXA
 • Secretari: JUAN SUBIRATS LLEIXA(Cosidora)
 • Contador: DAMIAN SANS SUBIRATS
 • Vocals:
  • MIGUEL MONTAL FONOLLOSA
  • HONORIO ROYO MELERO
  • JULIAN SUBIRATS LLEIXA.

El local social estava al carrer Molí 9, (una petita dependència que ens cedí Damià Sans Subirats). El dia 7 d’octubre d’aquest mateix any 76, es celebrà la primera Junta General Extraordinària, on ja es compta en 141 socis, i que s’aprova entre altres coses una quota d’entrada de 1.000 pessetes i una quota anyal de 300 pessetes. També s’acorda renovar part de la Junta Directiva i cessen en aquesta Junta el Directius:

 • FERNANDO ROYO LLEIXA
 • JULIAN SUBIRATS LLEIXA
 • HONORIO ROYO MELERO

Que són substituïts per:

 • CARLOS SUBIRATS SANCHEZ
 • FRANCISCO J. SUBIRATS ROSINYOL
 • JAIME LLEIXA SUBIRATS

El 06 d’octubre de 1977, es celebra una nova Junta General de Socis, on entre altres coses es va realitzar el canvi de President i part de la Junta Directiva, quedant la nova Junta composta per:

 • President: JUAN SUBIRATS LLEIXA (Lo Moreno)
 • Vice-president: JOAN JOSEP ADELL CID
 • Tresorer: MIGUEL MONTAL FONOLLOSA
 • Vocals:
  • CARLOS SUBIRATS SANCHEZ
  • FRANCISCO J. SUBIRATS ROSINYOL
  • JOAQUIM GINER BEL
  • AMADO J. ROYO LLEIXA

El dia 21 d’octubre de 1978, es va celebrar una polèmica Assemblea Extraordinària de socis, on es va presentar la dimissió per part del President, Vice-president i dos vocals de la Junta, donat que es va convocar la Junta General Extraordinària, a resultes de la sol·licitud d’uns quants socis que no estaven d’acord amb el acords que per votació. es van prendre en l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 12 d’agost, per la qual cosa es va celebrar una nova votació de la Junta Directiva i va quedar composta per:

 • President: FRANCISCO J. MARTI ROYO
 • Vice-president: JOSE MARIA GUIMERA CHERTA
 • Tresorer: AURELIO LLEIXA LLEIXA
 • Vocals:
  • JOAQUIM GINER BEL
  • AMADO J. ROYO LLEIXA
  • VICTOR GELLIDA LLEIXA
  • XAVIER GELLIDA LLEIXA

En l’Assemblea General celebrada el 8 d’octubre de 1982, la nova Junta va quedar de la següent manera:

 • President: JAIME JOSE LLEIXA MESTRE
 • Vice-president: JOAN JOSEP ADELL CID
 • Tresorer: ANTONIO ADELL LLEIXA
 • Vocals:
  • FRANCISCO LLEIXA SUBIRATS
  • FRANCISCO BEL MESTRE
  • JUAN SUBIRATS LLEIXA (Moreno)
  • JUAN ANDRES ROYO GARCIA

En l’Assemblea General del 27 de juliol de 1984, la nova Junta va quedar constituïda de la següent manera:

 • President: JOSE MARIA GUIMERA CHERTA
 • Vice-president: JUAN MARCOS LLEIXA MESTRE
 • Tresorer: JUAN VICENTE GARCES LLEIXA
 • Vocals:
  • JAUME LLEIXA ARMENGOL
  • JOAQUIM LLEIXA MESTRE
  • FRANCISCO RILLO MESTRE
  • JOSA LLEIXA LLOBET

El dia 8 de setembre de 1988, es va celebrar l’Assemblea General, quedant constituïda la nova Junta, de la següent manera:

 • President: AURELIO LLEIXA LLEIXA
 • Vice-president: AMADEO FORA SUBIRATS
 • Tresorer: FRANCISCO LLEIXA SUBIRATS
 • Vocals:
  • HERMINIO LLEIXA NIEVES
  • HONORIO ROYO MELERO
  • FRANCISCO BEL MESTRE

Quedant una Plaza per cobrir fins la pròxima temporada.

Des d’aquesta darrera temporada, fins a l’actualitat, el president ha estat reelegit en 4 nous mandats, essent la Junta actual:

 • President: AURELIO LLEIXA LLEIXA
 • Vice-president: VICTOR SUBIRATS LLEIXA
 • Tresorer: CARLOS SUBIRATS ASCASO
 • Secretari: JOAN JOSEP ADELL CID
 • Vocals:
  • FELIX SUBIRATS LLEIXA
  • MANUEL LLEIXA COLOME
  • MARCOS SUBIRATS ARMENGOL
  • JOSE MESTRE LLEIXA

Actuacions socials

Durant aquests 25 anys la Societat ha col·laborat amb la gent del poble, repercutint part dels seus ingressos a obres de caràcter públic. Aquests són els més importants:

 1. L’any 1988, construcció del Pont de les Dos carreteres.
 2. L’any 1990, vam fer el Camí del Port, amb suport econòmic per part del DARP.
 3. L’any 1991, es va construir el Camp de Tir.
 4. L’any 1994, es va fer el camí del camp de Tir, i per tant el Camí del Cementiri.
 5. L’any 1996, es collaborar amb la restauració del Presbiteri de l’Església.
 6. L’any 2000, construcció del nou edifici de la Societat.
 7. L’any 2001, es cedeix a l’Ajuntament el primer pis de l’edifici del carrer Molí 68, per a la Biblioteca Municipal.

Inauguració del local Social i actes de celebració del 25è Aniversari de la Societat.

La Junta Directiva ha preparat per aquesta data tant significativa una sèrie d’actes amb un caràcter popular, i també vol rendir homenatge a totes aquelles persones que en el decurs d’aquests anys han col·laborat amb la marxa de la Societat.

Per tot això la Junta, per unanimitat, va acordar el imposar a tots els ex membres de les Juntes Directives que ha tingut la Societat la insígnia d’argent i a la figura dels ex presidents la insígnia d’or de la Societat.